AUTOR:   Joanna Rabiega-Wiśniewska, Małgorzata Marciniak, 
      Agnieszka Mykowiecka 
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:   Anotacja dialogów w projekcie LUNA

STRESZCZENIE

Podczas seminarium przedstawione zostaną główne założenia
europejskiego projektu: "LUNA - spoken Language UNderstanding
inmultilinguAl communication systems". W ramach projektu tworzone są
anotowane korpusy dialogów (o różnej tematyce) dla języka
francuskiego, włoskiego i polskiego. Mają one posłużyć do opracowania
programu automatycznego rozumienia wypowiedzi, przy wykorzystaniu
metod maszynowego uczenia się. Polem badań polskich partnerów
projektu (IPI PAN oraz PJWSTK) jest telefoniczny system informacji o
połączeniach komunikacyjnych w Warszawie.

Celem referatu jest omówienie zasad transkrypcji i anotacji korpusu
nagranych dialogów. Przedstawione zostaną propozycje anotacji na
poziomach: morfosyntaktycznym, atrybutów dziedzinowych, struktury
predykatów wraz z opisem koreferencji i poziomie aktów dialogowych.