AUTOR:     Aleksander Wawer
AFILIACJA: Stone Center
TYTUŁ:     Ekstrakcja emocji z tekstu -- przetwarzanie języka
           naturalnego w kontekście wyborów


STRESZCZENIE

Tematem wystąpienia będzie automatyczna ekstrakcja emocji (sentiment
analysis) oraz aplikacje, zwłaszcza w polityce. Omówione zostaną
główne podejścia: analiza treści i "bag of words", systemy oparte o
reguły i parsowanie powierzchniowe oraz wykorzystanie technik machine
learning i korpusu opinii. Przedstawiona zostanie polska wersja
analizatora emocji i wybrane aspekty narzędzi anglojęzycznych.