AUTOR:     Marcin Woliński
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Model relacyjny fleksji w „Słowniku gramatycznym języka polskiego”

STRESZCZENIE:

„Słownik gramatyczny języka polskiego” Saloniego, Gruszczyńskiego,
Wolińskiego i Wołosza jest obszernym słownikiem prezentującym cechy
fleksyjne i wybrane cechy składniowe polskich leksemów.  Słownik ukaże
się w grudniu 2007.

W wystąpieniu przedstawię model relacyjnej bazy danych stanowiącej
podstawę materiałową Słownika.  Interesującym elementem wydaje mi się
tutaj fakt, że baza nie służy tylko do przechowywania danych, ale
technikami modelowania relacyjnego został wyrażony lingwistycznie
sensowny opis polskiej fleksji.

Przewiduję także prezentację samego Słownika (w zależności od życzeń
Słuchaczy mniej lub bardziej szczegółową).