AUTOR:     Wojciech Jaworski
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Modelowanie treści sumeryjskich tekstów gospodarczych z epoki Ur III

STRESZCZENIE:

Referat poświęcony będzie zagadnieniu wydobywania ustrukturalizowanej
informacji z sumeryjskich tekstów gospodarczych. Przybliżę
charakterystykę badanego zbioru dokumentów oraz język sumeryjski,
który jest odmienny od języków współczesnych zarówno pod względem
struktury gramatycznej jak i systemu pisma. Wąska tematyka dokumentów
pozwala stworzyć formalny model świata w nich
przedstawionego. Jednocześnie, niekompletna znajomość języka,
uszkodzenia oraz system pisma są przyczynami wysokiej
niejednoznaczności tekstów. Pokażę jak sprowadzić treści tekstów do
postaci formuł języka reprezentacji znaczenia skonstruowanego tak, by
w zwarty sposób wyrazić wszystkie warianty interpretacyjne
niejednoznacznych dokumentów. Na zakończenie przedstawię przykłady
zastosowań systemu w badaniach historycznych.