AUTOR:     Wiktor Dernowicz
AFILIACJA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
TYTUŁ:     Automatyczne pozyskiwanie relacji semantycznych z korpusu tekstów

STRESZCZENIE:

Przetwarzanie znaczeń to duża nadzieja w rozwiązywaniu wielu
problemów z dziedziny jaką jest przetwarzanie języka naturalnego.
Obecnie nie istnieje słownik semantyczny języka polskiego,
który by to umożliwił, stąd wielka potrzeba takiego słownika.
Jednak proces tworzenia słownika semantycznego jest bardzo czasochłonny i drogi.
Dlatego częściowa automatyzacja tego procesu jest kluczowa.
W mojej prezentacji przedstawię próbę rozwiązania tego problemu.