AUTOR:     Magdalena Derwojedowa, Jadwiga Linde-Usiekniewicz i
           Magdalena Zawisławska
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     FrameNet po polsku i dla polskiego: projekt RAMKI

STRESZCZENIE:

Semantyka ramowa, zaproponowana przez Ch. Fillmore'a dwadzieścia pięć
lat temu, miała w zamierzeniu autora być odpowiedzią na niedostatki
gramatyki przypadków (Case Grammar). Od początku lat
dziewięćdziesiątych jest realizowany w Berkeley projekt opisu leksyki
angielskiej w aparacie ram interpretacyjnych. Od kilku lat takie
projekty powstają również dla innych języków: japońskiego,
hiszpańskiego i niemieckiego.  W wystąpieniu w zarysie przedstawimy
zasady opisu w aparacie ram interpretacyjnych. Zaprezentujemy też
podstawy projektu realizowanego w ramach grantu MNiSW N104 024 32/1840
"RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii
kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych)", przede wszystkim
zaś problemów specyficznych dla języka polskiego (i języków mu
podobnych), w szczególności uwzględnienia aspektu czasownikowego.