AUTOR:     Małgorzata Marciniak i Agnieszka Mykowiecka
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Ekstrakcja informacji złożonych z tekstów w języku polskim

STRESZCZENIE:

Referat zawierać będzie podsumowanie wyników zakończonego projektu
dotyczącego ekstrakcji informacji z tekstów polskich przy
wykorzystaniu reguł odwołujących się do informacji morfosyntaktycznej
i semantycznej.  Prezentacja obejmować będzie kilka aplikacji
zbudowanych przy wykorzystaniu systemu SProUT: rozpoznawanie nazw
własnych, tworzenie słowników dziedzinowych oraz ekstrakcję danych
tekstów medycznych.