AUTOR:     Marek Świdziński
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Nowa definicja formalna polskiej frazy nominalnej

STRESZCZENIE:

Przedmiotem prezentacji będzie nowy opis frazy nominalnej
(fno). Redefinicja fno stanowi pierwszy krok na drodze do nowej wersji
GFJP („Gramatyki formalnej języka polskiego” Marka Świdzińskiego,
Warszawa 1992). Krytyczna analiza GFJP przeprowadzona przez Marcina
Wolińskiego w ramach prac nad analizatorem Świgra dała asumpt do
przemyślenia części oryginalnych rozwiązań GFJP oraz zaproponowania
zmian – zarówno szczegółowych, jak i bardzo ogólnych. Prace nad
rekonstrukcją GFJP będą się toczyć z wykorzystaniem parsera Świgra.