AUTOR:   Ewa Gwiazdecka
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski / Paris IV
TYTUŁ:   Metoda eksploracji kontekstowej na przykładzie ekstrakcji
      i anotacji semantycznej wydarzeń z korpusów prasowych

STRESZCZENIE:

Metoda eksploracji kontekstowej (EK) pozwala na semantyczną anotację
fragmentów tekstu z punktu widzenia poszukiwanej informacji
(wydarzenia w prasie, definicje, relacje przyczynowo-skutkowe,
wypowiedzi cytowane...).

Ogólne założenia EK:
- poszukiwanemu punktowi widzenia odpowiada jednostka języka, zwana
 wskaźnikiem głównym;
- jednostki te, zazwyczaj polisemiczne, wymagają dalszej analizy za
 pomocą wskaźników pobocznych znajdujących się w kontekście;
- każdemu wskaźnikowi głównemu przypisujemy zbiór reguł uruchamianych
 za każdym razem, gdy wskaźnik główny pojawi się w określonym
 fragmencie tekstu;
- wskaźniki dla danego punktu widzenia zorganizowane są w mapę
 semantyczną, która jest pewnego rodzaju ontologią.
Metoda EK analizuje formy języka nie odwołując się do analizatorów
morfosyntaktycznych.

Na przykładzie anotacji wydarzeń z prasy omówimy sposób funkcjonowania
platformy EXCOM (Exploration Contextuelle Multilingue).