AUTOR:     Danuta Karwańska
AFILIACJA: IPI PAN / Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Porównanie tagerów dopuszczających niejednoznaczności (na
           przykładzie tagerów wykorzystanych w Korpusie IPI PAN)

STRESZCZENIE:

Referat będzie poświęcony zagadnieniom związanym z porównywaniem
tagerów dopuszczających niejednoznaczności. Opowiem o miarach, które
można stosować do ewaluacji tego typu tagerów (m.in. "poprawność",
"dokładność", "pełność"). Zaproponuję także nowy sposób analizowania
skuteczności tagerów, bazujący na miarach: "dokładność" i
"pełność". Zaprezentuję wyniki działania tych miar dla tagerów
wykorzystanych w Korpusie IPI PAN.