AUTOR:     Piotr Gawrysiak, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński
AFILIACJA: Politechnika Warszawska
TYTUŁ:     Metody eksploracji tekstu w procesie budowy i utrzymywania
           ontologii - platforma TOM 

STRESZCZENIE:

Przedstawiona będzie ogólna architektura platformy zrealizowanej na
potrzeby budowania i utrzymywania ontologii przy pomocy metod
eksploracji tekstu. Omówiony zostanie algorytm T-GSP i jego
zastosowanie w rozpoznawaniu nazw własnych i pojęć złożonych
(wielowyrazowych). Zaprezentowane będą też algorytmy bazujące na
"apriori", służące do wykrywania synonimów i homonimów. Naszkicowana
będzie metodologia budowania ontologii w oparciu o opracowane
algorytmy.