AUTOR:   Wojciech Jaworski
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:   Oparta na ontologii eksploracja danych reprezentowanych za
      pomocą języka naturalnego

STRESZCZENIE:

Referat poświęcony będzie zagadnieniu sprowadzania informacji
zawartych w korpusach tekstów do postaci mającej jawną
strukturę. Zakładam, że badane teksty mają ograniczony zakres
tematyczny, dzięki czemu możliwe jest formalne opisanie struktury
informacji w nich zawartych za pomocą ontologii. Teksty sprowadzam do
postaci formuł języka reprezentacji znaczenia, którego semantykę
definiuję formalnie za pomocą teorii modeli oraz możliwych światów
(pozwalających oddać treść niejednoznacznych dokumentów). Teksty
przetwarzam za pomocą parsowania głębokiego, korzystając jednocześnie
z dwu gramatyk: pierwsza z nich rozpoznaje właściwe dla języka
struktury składniowe, a druga wyrażone przez ontologię związki
semantyczne. Pokażę również w jaki sposób można generalizować i
wnioskować indukcyjnie na podstawie wydobytej z tekstów informacji.
Prezentowane metody zostały opracowane w oparciu o dane pochodzące ze
słownika biobibliograficznego współczesnych polskich pisarzy i badaczy
literatury pod redakcją J. Czachowskiej i A. Szałagan.