AUTOR:     Joanna Rabiega-Wiśniewska, Piotr Sikora
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Budowa komputerowego słownika nazw własnych Warszawy


STRESZCZENIE:

Przedmiotem referatu jest komputerowy słownik nazw własnych miejskich
dla Warszawy i jej okolic. W pierwszej części wystąpienia wprowadzimy
problematykę opisu nazw własnych, ich wariantów oraz budowę jednostki
słownikowej. Omówimy własności gramatyczne i pragmatyczne zebranych
dotąd danych.

Do budowy słownika został opracowany program Toposław współpracujący z
Morfeuszem, analizatorem i generatorem form jednowyrazowych, oraz
Multifleksem, generatorem morfo-syntaktycznym służącym do opisu
odmiany jednostek wielowyrazowych.

W drugiej części referatu odbędzie się prezentacja programu Toposław.