AUTOR:     Jakub Waszczuk
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Conditional Random Fields i ich zastosowanie w anotacji
           semantycznej dialogów

STRESZCZENIE:

"Conditional Random Fields" (CRFs) są wprowadzonym w ostatnich latach
formalizmem stosowanym w zadaniach uczenia maszynowego. Celem referatu
jest przedstawienie tego formalizmu ze szczególnym uwzględnieniem jego
wykorzystania w automatycznej anotacji semantycznej korpusu dialogów
(nagrania dialogów na infolinii ZTM). Zostanie także omówiona
implementacja CRFs, złożoność zastosowanych algorytmów, oraz wyniki
automatycznej anotacji semantycznej uzyskane za pomocą tej
implementacji.