AUTOR:     Aleksander Wawer
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Poszukiwanie optymalnej struktury zasobów leksykalnych dla
           zadania ekstrakcji sentymentu

STRESZCZENIE:

W referacie przedstawione zostaną główne typy zasobów (leksykonów i
ontologii) stosowanych do ekstrakcji sentymentu w języku angielskim, wraz
z krótkim szkicem ich konstrukcji oraz psychologicznych i lingwistycznych
założeń, a także metodologią tworzenia. Uwzględnione zostaną m.in. GI,
SentiWordnet, WordNet oraz DAL. Zaproponowane zostaną kryteria ewaluacji
opisanych zasobów z wykorzystaniem uczenia maszynowego, a także
przedstawione wyniki eksperymentów, których pośrednim celem jest odpowiedź
na pytanie o optymalny sposób konstrukcji analogicznego zasobu dla języka
polskiego. W ostatniej części referatu przedstawiony zostanie przegląd
metod automatycznego tworzenia zasobów sentymentu wybranego typu.