AUTOR:     Jakub Piskorski
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Ekstrakcja informacji o zdarzeniach z mediów elektronicznych

STRESZCZENIE:

Podczas referatu przedstawiony zostanie system ekstrakcji informacji o
różnego typu zdarzeniach z elektronicznych mediów w sieci WWW, będący
integralną częścią agregatora wiadomości z serwisów informacyjnych
Europe Media Monitor, który został stworzony we Wspólnotowym Centrum
Badawczym Komisji Europejskiej. W szczególności omówiona zostanie
architektura systemu, grupowanie artykułów w czasie rzeczywistym,
geokodowanie, tworzenie gramatyk do ekstrakcji informacji, agregacja
informacji z wielu dokumentów, oraz kwestie związane z przystosowaniem
systemu do przetwarzania tekstów w nowym języku.