AUTOR:     Szymon Acedański
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski i Narodowy Korpus Języka Polskiego
TYTUŁ:     PANTERA – Tager Brilla dla języka polskiego

STRESZCZENIE:

Podczas prezentacji zostanie zaprezentowany nowy tager dla języka
polskiego – PANTERA. Jest to tager Brilla rozszerzony o reguły
dostosowane do specyfiki języków fleksyjnych: umożliwiające
uwzględnianie wartości poszczególnych kategorii gramatycznych, a także
wykorzystujące informacje leksykalne. Skuteczność na poziomie 92.44%
(accuracy) dla korpusu IPI PAN stawia PANTER-ę wśród najlepszych
tagerów języka polskiego.