AUTOR:     Marcin Woliński
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Woliński Park Składniowy — raport z frontu robót

STRESZCZENIE:

Przedstawiony zostanie stan prac w trwającym projekcie budowy banku
drzew składniowych (ang. treebank) dla języka polskiego.  Bank drzew
powstaje na bazie ręcznie znakowanego morfosyntaktycznie podkorpusu
Narodowego Korpusu Języka Polskiego.  Jest tworzony poprzez
automatyczne generowanie drzew składniowych i ich ręczną selekcję
i weryfikację.

W referacie opowiem o nowej wersji gramatyki formalnej Marka
Świdzińskiego, której używamy w projekcie, oraz o systemie Dendrarium
używanym do selekcji i weryfikacji drzew.