AUTOR:     Aleksander Wawer
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Automatyczne tworzenie zasobów sentymentu w języku polskim

STRESZCZENIE:

Tematem wystąpienia jest automatyczne tworzenie zasobów w wymiarze
ewaluacyjnym Osgooda w oparciu o płytkie reguły i metody
statystyczne. Przedstawione zostaną wyniki uzyskane z manualnie
stworzonymi regułami i zaproponowane kryteria oceny jakości reguł. W
ostatniej części wystąpienia omówione zostaną eksperymenty z
automatycznym pozyskiwaniem nowych reguł.