AUTOR:     Elżbieta Hajnicz
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Wykrywanie alternacji schematów i ich rola w procesie
           tworzenia semantycznego słownika walencyjnego


STRESZCZENIE:

Proces automatycznego tworzenia semantycznego słownika walencyjnego na
podstawie korpusu tekstów dzieli się na wiele etapów. Początkowe z
nich, to znaczy stworzenie syntaktycznego słownika walencyjnego oraz
semantyczne oznakowanie korpusu (kategoriami bądź synsetami
Słowosieci, potencjalnie także sensami z innych zestawów) były już
omawiane na spotkaniach tego seminarium (niekoniecznie przeze mnie). W
niniejszym referacie zacznę od procesu tworzenia
syntaktyczno-semantycznego słownika walencyjnego. Główny temat
stanowić będzie jednak proces agregacji takiego słownika oraz
wykrywania alternacji pomiędzy schematami na podstawie danych
semantycznych. Pokażę także, jak znajomość alternacji pozwala przejść
od słownika syntaktyczno-semantycznego do słownika semantycznego, w
którym informacja o funkcjach (nie rolach!) semantycznych pełnionych
przez argumenty przechowywana jest niezależnie od postaci
syntaktycznej, w jakiej są one realizowane.