AUTOR:     Alina Wróblewska
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Polsko-angielskie przyporządkowania słowne.
           Metodologia i ewaluacja


STRESZCZENIE:

Podstawą statystycznego tłumaczenia maszynowego jest stworzenie modeli
tłumaczeniowych opartych na przyporządkowaniach słownych. Badania
pokazały, że jakość przyporządkowań słownych jest jednym z głównych
czynników wpływających na jakość tłumaczenia. W literaturze można znaleźć
wiele pomysłów optymalizacji przyporządkowań słownych.
Pomimo iż idea przyporządkowań słownych wywodzi się z obszaru tłumaczenia
maszynowego, została ona wykorzystana również na innych polach
przetwarzania języka naturalnego. Wykorzystując automatycznie wygenerowane
przyporządkowania słowne można ekstrahować dwujęzyczne słowniki, albo
rzutować informacje lingwistyczne z jednego języka na drugi. Ten ostatni
pomysł jest motywem przewodnim prowadzonych eksperymentów, które mają
doprowadzić do stworzenia banku struktur zależnościowych w języku polskim,
wykorzystując odpowiednie informacje rzutowane z języka angielskiego.
Na obecnym etapie badań, zostanie przedstawiona idea przyporządkowań
słownych, modele służące do ich generacji oraz metody unifikacji
dwukierunkowych przyporządkowań. Przedstawimy wyniki ewaluacji
podstawowych oraz zoptymalizowanych przyporządkowań słownych
wygenerowanych automatycznie w trakcie prowadzonych eksperymentów.