AUTOR:   Adam Slaski
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawaski i Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:   Zastosowanie metod statystycznych do zadania ujednoznaczniania 
      struktury zdania w języku polskim 


STRESZCZENIE:

Rozważmy zdania "widziałem kobietę w kapeluszu" i "widziałem kobietę w 
teatrze". Oba rzeczowniki 'kapelusz' i 'teatr' występują w miejscowniku, 
więc powierzchniowa analiza nie jest w stanie w tych zdaniach poprawnie 
przypisać nadrzędników frazom przyimkowym. Technicznie rzecz ujmując, 
zadanie polega na dezambiguacji wyjścia parsera Spejd. Proponujemy 
rozwiązanie tego problemu polegające na kilkustopniowej analizie 
statystycznej, uwzględniającej: 
 (*) kolokacje, w tym frazeologizmy i stałe połączenia wyrazowe;
 (*) relacje semantyczne, w szczególności hiponimię i hiperonimię;
 (*) relacje syntaktyczne, na przykład rząd czasowników.
W czasie (trwających nadal) eksperymentów wypróbowano różne miary 
statystyczne i różne kombinacje parametrów programu. Za materiały do badań 
posłużyły teksty z ręcznie anotowanego podkorpusu NKJP, zaś źródłem 
informacji semantycznej jest Słowosieć.