AUTOR:     Łukasz Kobyliński
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Nadzorowane metody ujednoznaczniania sensów słów:
           tworzenie zasobów językowych oraz ewaluacja algorytmów


STRESZCZENIE:

Problem ujednoznaczniania sensów słów można określić jako zadanie
klasyfikacji, w którym celem jest przyporządkowanie identyfikatora
sensu dla wejściowego słowa w pewnym kontekście. Takie ujęcie problemu
umożliwia podjęcie próby przeprowadzenia automatycznego
ujednoznaczniania sensów słów za pomocą znanych algorytmów
klasyfikacji. Wystąpienie odnosić się będzie do ujednoznaczniania słów
pochodzących z tekstów dziedzinowych, gdzie wybranym tematem jest
ekonomia. Przedstawiona zostanie procedura i wyniki pozyskania
słownika sensów słów z dziedziny ekonomii, korpusu treningowego oraz
wyniki ewaluacji metod automatycznego ujednoznaczniania.