AUTOR:     Aleksander Wawer
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Konstrukcja metod klasyfikujących w problemie rozpoznawania
           atrybutów opinii w tekście

STRESZCZENIE:

Wystąpienie rozpocznie się opisem danych uczących i ich specyfiki:
ręcznie anotowanego korpusu opinii. Przedstawione zostaną metody
obliczania podobieństwa semantycznego i ich zastosowanie w tworzeniu
przestrzeni cech. Druga część referatu zawierać będzie omówienie i
porównanie dwóch wybranych podejść do tworzenia algorytmów
klasyfikujących oraz prezentację eksperymentów z transformacją
przestrzeni cech i modyfikacjami reprezentacji danych.