AUTOR:     Agnieszka Patejuk
AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN
TYTUŁ:     Próba reimplementacji Gramatyki Formalnej Języka Polskiego 2 
           w Gramatyce Leksykalno-Funkcjonalnej

STRESZCZENIE:

Celem referatu jest przedstawienie aktualnego stanu prac nad
stworzeniem na bazie reguł Gramatyki Formalnej Języka Polskiego 2
gramatyki leksykalno-funkcyjnej (LFG) dla języka polskiego.

Po krótkim omówieniu LFG zostaną zaprezentowane: struktura powstającej
w XLE gramatyki (anotowane reguły, makra oraz słownik), sposób
tworzenia słownika (m.in. przy pomocy analizatora Morfeusz oraz
słownika walencyjnego wykorzystywanego przez parser Świgra), istotne
różnice pomiędzy reimplementacją a oryginałem, napotkane problemy oraz
kierunki dalszych prac.