AUTOR:   Marek Krótkiewicz, Krystian Wojtkiewicz
AFILIACJA: Uniwersytet Opolski
TYTUŁ:   Szkieletowy System Semantycznej Bazy Wiedzy

STRESZCZENIE:

Celem referatu jest przedstawienie aktualnego stanu prac nad pewnym
systemem z dziedziny inżynierii wiedzy, w której szczególny nacisk
położono na aspekty semantyczne bazy wiedzy. Z założenia system ten
jest systemem szkieletowym tzn. nie odnosi się on do konktretnej
dziedziny wiedzy, w obszarze której będzie operował.

Zostanie przedstawiona struktura bazy wiedzy w modelu obiektowym
składająca się z kilku modułów. Podziału na moduły dokonano w celu
zoptymalizowania sposobu przechowywania oraz przetwarzania wiedzy o
różnym charakterze. Omówione zostaną wybrane moduły:

 * rdzeń ontologiczny przechowujący elementarne informacje o
  pojęciach oraz binarnych powiązaniach między nimi,
  
 * moduł sieciowy, będący pewnym rozszerzeniem klasycznego podejścia
  do sieci semantycznych, a służący do zapisu bardziej złożonych
  faktów i reguł,
  
 * moduł struktur obiektowych zapewniający możliwość przechowywania
  informacji o obiektowych powiązaniach między pojęciami.
  
Ponadto, przedstawiona zostanie pewna, pochodzaca od autorów, koncepcja
silnika bazy obiektowej stanowiącego najniższą warstwę przechowywania
informacji. Silnik ten został zaprojektowany z uwagi na optymalizcję
sposobu odwzorowania wiedzy na struktury obiektowe oraz wydajność
operacji wykonywanych na bazie danych. W tym celu dokonano pewnych
rozszerzeń modelu obiektowego, które zapewniają maksymalne dopasowanie
warstwy bazy obiektowej i warstwy bazy wiedzy.