AUTOR:     Radomir Mastalerz
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Tager maksimum entropii dla języka polskiego

STRESZCZENIE:

Na semianrium zostanie przedstawiona metoda maksimum entropii oraz
wyniki jej zastosowania do tagowania tekstów z Narodowego Korpusu
Języka Polskiego.  Metoda ta została wcześniej z sukcesem zastosowana
do tagowania słów z języka angielskiego (Ratnaparkhi,skuteczność
96,6%) i czeskiego (Hajic, skuteczność 93,78%), natomiast nie była
nigdy stosowana dla języka polskiego. Tager maksimum entropii na
korpusie NKJP osiągnął skuteczność 93,1% dla tagowania pełnych
tagów. Jest to jeden z najlepszych wyników uzyskanych dla języka
polskiego.