AUTOR:     Łukasz Degórski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Zadania lingwistyczne w projekcie ATLAS
           ze szczególnym uwzględnieniem lematyzacji grup składniowych

STRESZCZENIE:

Na seminarium opowiemy o stworzonej w ramach projektu ATLAS pierwszej
wersji systemu do lematyzacji składniowych grup rzeczownikowych.
Korzystając z nowej wersji Spejda (http://clip.ipipan.waw.pl/Spejd)
oraz rozszerzenia napisanej na użytek Narodowego Korpusu Języka
Polskiego gramatyki, system identyfikuje w tekście grupy rzeczownikowe
oraz generuje ich formę bazową.  Omówiony zostanie algorytm oraz
(rozwiązywalne i nierozwiązywalne) problemy natury językowej,
ujawniające się przy lematyzacji tego typu fraz. Całość przedstawimy w
szerszym kontekście projektu ATLAS (http://www.atlasproject.eu/).