AUTOR:     Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Problemy anotacji tekstów medycznych

STRESZCZENIE:

Streszczenie: Na seminarium przedstawione zostaną problemy związane z
przetwarzaniem tekstów medycznych, głównie wypisów
szpitalnych. Omówimy wstępne przygotowanie tekstów, problemy związane
z ich tokenizacją oraz analizą morfologiczną. Zagadnienia zostaną
zilustrowane danymi pochodzącymi z opracowanego korpusu składającego
się z 460 wypisów szpitalnych pacjentów cukrzycowych.