AUTOR:     Wojciech Jaworski
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Gramatyka Kategorialna Języka Polskiego

STRESZCZENIE:

Celem referatu jest prezentacja formalizmu gramatycznego opartego na
niekomutatywnej intuicjonistycznej logice liniowej. Formalizm ten
utożsamia wywody gramatyczne z twierdzeniami w logice liniowej.
Przedstawię pełny system dowodowy dla mojej logiki a następnie pokażę
w jaki sposób można go aproksymować systemem słabszym ale za to
pozwalającym efektywnie parsować (dowodzić) za pomocą parsera
tablicowego. Jedną z zalet prezentowanego formalizmu jest zdolność do
reprezentowania w zwarty sposób niejednoznaczności pojawiających się
podczas analizy morfologicznej oraz składniowej. Pozwala to zastąpić
dezambiguację morfosyntaktyczną przez ujednoznacznianie sensów słów w
oparciu o bazę wiedzy. Następnie pokażę w jaki sposób w oparciu o
analizator morfologiczny „Morfeusz” można zbudować prosty leksykon
umożliwiający przetwarzanie wypowiedzi w języku polskim. Na koniec
zaprezentuję wstępną wersję programu generującego drzewa rozbioru
składniowego za pomocą opisanego formalizmu.