AUTOR:     Alina Wróblewska
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Schemat anotacji struktur zależnościowych

STRESZCZENIE:

Zależnościowe formalizmy gramatyczne ze swoją długą tradycją w
lingwistyce (Mel'cuk, 1988) zyskują coraz większą popularność w
ostatnich latach. Parsowanie zależnościowe staje się alternatywą do
parsowania składnikowego, zwłaszcza w stosunku do języków innych niż
angielski. Ponieważ ręczne tworzenie reguł gramatyki zależnościowej
jest równie drogie i czasochłonne jak tworzenie gramatyk
składnikowych, alternatywą staje się trenowanie parserów na
zaanotowanych zbiorach danych wykorzystując metody maszynowego
uczenia.

Przedmiotem referatu będzie prezentacja schematu anotacji struktur
zależnościowych. Schemat został zaadoptowany do automatycznej anotacji
struktur zależnościowych przekonwertowanych z drzew składnikowych. W
wyniku tego powstał bank 7500 polskich struktur zależnościowych, które
zostały wykorzystane do wytrenowania parsera zależnościowego dla
języka polskiego.