AUTOR:   Marcin Woliński, Marcin Miłkowski, Maciej Ogrodniczuk,
      Adam Przepiórkowski, Łukasz Szałkiewicz, Jan Szejko
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:   PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny

STRESZCZENIE:

Tematem referatu będzie słownik morfologiczny do zastosowań inżynierii
lingwistycznej tworzony w ramach projektu Cesar. Celem tego projektu
jest zebranie i uprzystępnienie rozmaitych zasobów dotyczących języków
Europy Centralnej i Wschodniej. Działając w tym duchu podjęliśmy (za
zgodą i przy udziale autorów) próbę połączenia zbioru form „Słownika
gramatycznego języka polskiego” i projektu Morfologik. Pokażemy
pierwszą wersję połączonego słownika, opowiemy o procesie łączenia i
związanych z nim trudnościach.

Chcielibyśmy także sprowokować słuchaczy do zgłaszania oczekiwań co do
zawartości i sposobu podania tworzonego zasobu. Mamy bowiem nadzieję,
że PoliMorf stanie się standardowym źródłem danych fleksyjnych dla
projektów z dziedziny NLP.