AUTOR:     Janusz S. Bień
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Przeglądarki materiałów leksykograficznych

STRESZCZENIE:

Po krótkim wprowadzeniu przedstawię w działaniu następujące programy:

1. Poliqarp for DjVu 

Od grudnia 2009 r. program obsługuje witrynę
http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/ aktualnie pozwalającą przeszukiwać
dygitalizacje następujących słowników: słownik warszawski z e-BUW,
Słownik polszczyzny XVI wieku z KPBC, drugie wydanie słownika Lindego
(dygitalizacja własna), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i
innych krajów słowiańskich (BUW i IInfUW). Przedstawione zostanie
m.in. planowane wykorzystanie programu do eksperymentalnego korpusu
dawnych tekstów polskich projektu IMPACT (www.impact-project.eu)
Por. np. http://bc.klf.uw.edu.pl/177/

2. djview4poliqarp 

Jest to modyfikacja przeglądarki djview4 mogąca pracować jako klient
programu Poliqarp for DjVu. Praca w tym trybie pozwala w szczególności
na wygodniejsze korzystanie z tzw. konkordancji
graficznych. Por. http://bc.klf.uw.edu.pl/240/

3. maleks 

Jest to przeglądarka wskanowanych fiszek słownikowych pozwalająca
sukcesywnie je indeksować i porządkować.
Por. http://bc.klf.uw.edu.pl/256/

Wszystkie programy zostały opracowane w ramach grantu MNiSzWiT nr N
N519 384036 pt. Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań
filologicznych i są dostępne bezpłatnie na licencji GNU GPL. Więcej
informacji o projekcie i jego dotychczasowych wynikach można znaleźć
pod adresem https://bitbucket.org/jsbien/ndt/wiki. 

Dla aktualnych i potencjalnych użytkowników tych programów zostały
przeznaczone listy pocztowe nmpt-ann i nmpt-l
(http://lists.mimuw.edu. pl/listinfo/nmpt-ann,
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l) — zainteresowanych zachęcam
do zapisywania się na listy.