AUTOR:     Mateusz Kopeć
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Rozróżnianie sensów polskich słów za pomocą
           rozwinięcia metody Leska

Referat rozpocznie się od krótkiego opisu istniejących metod
realizacji zadania rozróżniania sensów słów dla języka polskiego.
Dalszą część będzie stanowił opis algorytmu Leska, uproszczonego
algorytmu Leska oraz jego autorskiego rozwinięcia, wykorzystującego
Słowosieć i inne zasoby. Nie może też zabraknąć porównania
skuteczności zaprezentowanych metod z metodami z nadzorem, stworzonymi
podczas pracy nad Narodowym Korpusem Języka Polskiego.