AUTOR:   Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Magda Zawisławska,
      Mateusz Kopeć, Agata Savary 
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:   Wstępna weryfikacja typologii i strategii anotacji koreferencji 
      w tekstach polskich 

Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie stanu prac w rozpoczętym
w kwietniu 2011 r. projekcie „Komputerowe metody identyfikacji
nawiązań w tekstach polskich”. Opowiemy o najważniejszych celach
projektu (opracowanie typologii koreferencji w polszczyźnie,
przygotowanie korpusu nawiązań i narzędzi do ich wykrywania) oraz
zaawansowaniu prac, w tym m.in. o działaniach anotacyjnych oraz
eksperymentach regułowych i statystycznych. Zaprezentujemy metryki
wykorzystywane podczas ewaluacji anotacji nawiązań oraz pierwsze
interesujące własności semantyczne koreferencji wykryte w procesie
anotacji.