AUTOR:     Wojciech Jaworski
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Koordynacja w Kategorialnej Gramatyce Logicznej

STRESZCZENIE:

Wprowadzę narzędzia potrzebne do formalnego opisu koordynacji: opis
składni języka polskiego w Kategorialnej Gramatyce Logicznej, opis
semantyki dla zadanej ontologii za pomocą termów liniowych i języka
reprezentacji znaczenia. Przedstawię zjawiska semantyczne zachodzące
podczas koordynacji: nieliniowość (anaforę), kolektywną i
dystrybutywną koordynację. Zjawiska te będą wyznacznikami
wskazującymi, w jaki sposób opisać koordynację na poziomie
składniowym. Opis ten porównam z dotychczasowymi sposobami
reprezentowania koordynacji w gramatykach kategorialnych.  Ostatnie
minuty referatu poświęcę uzgadnianiu liczby i rodzaju przy
koordynacji.