AUTOR:     Aleksander Pohl
AFILIACJA: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
TYTUŁ:     Problem ujednoznaczniania sensu w kontekście 
           ekstrakcji relacji semantycznych 

STRESZCZENIE:

Głównym tematem referatu będzie oparty o Wikipedię algorytm
ujednoznaczniania sensu wyrażeń języka polskiego wykorzystywany w
systemie ekstrakcji relacji semantycznych.

W pierwszej części referatu naszkicowana zostanie struktura systemu,
którego celem jest ekstrakcja relacji semantycznych z polskich
artykułów prasowych. Przedstawiony zostanie problem ekstrakcji
relacji, wykorzystane narzędzia oraz ogólna struktura algorytmu.

W drugiej części referatu przedstawiony zostanie algorytm
ujednoznaczniania sensu wyrażeń oparty o dane wyekstrahowane z
polskiej Wikipedii, wykorzystywany w systemie ekstrakcji relacji. W
szczególności zostanie omówione oryginalne rozwiązanie stosowane w
bibliotece Wikipedia Miner, jego adaptacja dla języka polskiego oraz
usprawnienia wprowadzone przez autora. Przedstawione zostaną wyniki
działania algorytmu dla tekstów encyklopedycznych oraz tekstów
prasowych.