AUTOR:     Agnieszka Patejuk
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Struktura składnikowa w polskiej gramatyce LFG

STRESZCZENIE:

Podczas referatu zostanie przedstawiony aktualny stan prac nad
tworzeniem gramatyki leksykalno-funkcyjnej (LFG) dla języka
polskiego, ze szczególnym naciskiem na zmiany wprowadzone w strukturze
składnikowej pod kątem uzyskania lepszego opisu różnych zjawisk,
m.in. koordynacji, nadawania przypadka oraz, w ograniczonym zakresie,
szyku wyrazów. W ramach wstępu zostaną omówione zasoby użyte przy
tworzeniu gramatyki LFG oraz sposób ich wykorzystania.