AUTOR:     Piotr Kasprzyk
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski i IPI PAN
TYTUŁ:     Komputer czyta Horacego, czyli rzecz o metryce starożytnej

STRESZCZENIE:

Poezja starożytna rządzi się zupełnie innymi prawami niż współczesna
polska -- nie zasadza się bowiem na rymie, ale na rytmie. Poszczególne
strofy opierają się na ściśle określonych schematach, precyzujących
układ długich i krótkich sylab w wersie oraz identyfikujących miejsca
akcentowania. Można zatem wyobrazić sobie automatyczne dopasowywanie
schematów do tekstu i przez to nie tylko ustalanie sposobu odczytania
wersów, ale też lokalizowanie cytatów z poezji w tekście prozaicznym.

W pierwszej części referatu zostaną skrótowo przedstawione
najważniejsze aspekty starożytnej metryki łacińskiej i zagadnienia,
przy których jej komputerowe przetwarzanie byłoby pożyteczne.

Druga część referatu przedstawi główne problemy związane z analizą
metryczną oraz możliwe ich rozwiązania, przybliżając wady, zalety i
skuteczność zastosowania poszczególnych podejść.