AUTOR:     Janusz S. Bień
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Eksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskich

STRESZCZENIE:

W referacie zostanie przedstawiony korpus prawie 5 tysięcy stron
tekstów polskich z lat 1570-1756, obejmujący w szczególności wszystkie
4 tomy "Nowych Aten" Benedykta Chmielowskiego, dostępny w wirtualnej
bibliotece leksykograficznej Katedry Lingwistyki Formalnej UW:

http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/

Teksty zostały wprowadzone do komputera na potrzeby europejskiego
projektu IMPACT i udostępnione publicznie przez Zespół Bibliotek
Cyfrowych:

http://dl.psnc.pl/activities/projekty/impact/results/

Omówiony zostanie również eksperyment z utworzeniem korpusu dla
systemu Poliqarp na podstawie cytatów źródłowych internetowego
"Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku".