AUTOR:     Anna Andrzejczuk, Wojciech Żółtak
AFILIACJA: IJP PAN, IPI PAN
TYTUŁ:     Wiktoria – wersja demonstracyjna internetowego słownika
           onomazjologicznego 

STRESZCZENIE:

W referacie zostanie przedstawiona demonstracyjna wersja internetowego
słownika onomazjologicznego dostępnego na stronie:

http://www.aandrzejczuk.ijp-pan.krakow.pl/

W referacie omówimy obecny stan Wiktorii. Opowiemy o jej strukturze
zarówno od strony językoznawczej, jak i informatycznej. Wyjaśnimy
m.in. takie pojęcia jak: rodzic, dziecko, korzeń, rozgałęzienie, liść,
leksem i grupa pojęciowa, grupa gramatyczna, problem gramatyczny,
które wynikają ze specyficznej struktury słownika. Omówimy i
zaprezentujemy procedurę dodawania haseł.  Zaprezentujemy też kilka
opcji wyszukiwania informacji leksykograficznych. Na koniec opowiemy
o planach jej rozwoju.