AUTOR:     Paweł Marczewski
AFILIACJA: Uniwersytet Warszawski
TYTUŁ:     Budowa leksykonu dla gramatyki kategorialnej
           języka polskiego 

STRESZCZENIE:

CCG to gramatyka, w której słowom przydzielamy funkcyjne typy zwane
kategoriami, a następnie tworzymy z tych kategorii wywód za pomocą
małej liczby uniwersalnych reguł. Tematem referatu będzie próba
konwersji polskiego banku drzew na postać wywodów CCG w ramach
projektu inspirowanego angielskim CCGbankiem. Opiszę zmiany formalizmu
pozwalające łatwiej opisać występujący w języku polskim szyk swobodny
(multizbiory argumentów i ograniczoną kompozycję) oraz warstwę
semantyczną umożliwiającą odzyskanie zależności składniowych z
wywodów. Na koniec dokonam ewaluacji powstałego w wyniku konwersji
leksykonu.