AUTOR:     Filip Skwarski
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Walenty – słownik walencyjny języka polskiego
           z kontrolą i koordynacją

STRESZCZENIE:

Tematem referatu będzie słownik walencyjny polskich czasowników
tworzonych w ramach projektu CESAR. Celem słownika jest szczegółowy
opis struktury argumentów poszczególnych haseł, w tym wyrażenie
zjawisk istotnych dla parsowania języka, m.in. relacji kontroli,
konstrukcji frazeologicznych oraz koordynacji fraz różnych typów.

Za podstawę słownika posłużył słownik syntaktyczny Marka Świdzińskiego
w formacie elektronicznym wykorzystywanym przez parser Świgra. Obecnie
hasła opracowywane są przez zespół leksykografów przy użyciu aplikacji
internetowej. Integralnym elementem prac jest wykorzystanie przykładów
korpusowych, przypisywanych do ram walencyjnych na poparcie decyzji o
ich kształcie.