AUTOR:     Katarzyna Krasnowska
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Automatyczne wykrywanie błędów w bankach drzew

STRESZCZENIE:

Referat będzie poświęcony pracom nad automatycznym wykrywaniem błędów
w bankach drzew. Referat będzie stanowił podsumowanie trwających od
roku prac nad tym zagadnieniem, skoncentrowanych na zasobach
powstających lub powstałych w IPI PAN. Zostaną przedstawione oraz
omówione wyniki uzyskane dla „Składnicy” – banku drzew
składnikowych. Kolejna część referatu będzie dotyczyła trwających
obecnie eksperymentów z treebankami zależnościowymi (wersją
zależnościową „Składnicy” oraz 3-milionowym korpusem automatycznie
parsowanym). Zostaną omówione dotychczasowe rezultaty oraz plany na
przyszłość.