AUTOR:     Aleksander Wawer
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Automatyczne wykrywanie fałszywych treści i pomiar abstrakcji w języku

STRESZCZENIE:

Referat dotyczyć będzie metod wykrywania nieprawdziwych opinii
(opinion spam) oraz ogólnie, nieprawdziwych treści (deception
detection). Przedstawiona zostanie wstępna wersja stworzonego ręcznie
korpusu nieprawdziwych opinii. Omówione zostaną metody wykrywania
nieprawdziwych opinii i treści, bazujące na pomiarze poziomu
abstrakcji wypowiedzi w oparciu o Słowosieć oraz Language Category
Model (LCM).  Przedstawione zostaną efekty tworzenia polskojęzycznej
kategoryzacji czasowników w ramach LCM. Referat zakończy
przedstawienie eksperymentów na dużych, nie anotowanych korpusach
opinii.