AUTOR:     Bartosz Zaborowski
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Konwerter tagsetów TaCo

STRESZCZENIE:

W referacie zostanie przedstawiony problem konwersji tagsetów,
rozumianej jako (re)anotowanie za pomocą jednego tagsetu tekstu, który
już wcześniej był otagowany innym tagsetem. W ramach wprowadzenia
pokrótce zostaną omówione różne podejścia do tego tematu opisywane w
literaturze. Główna część wystąpienia dotyczyć będzie narzędzia TaCo,
które rozwiązuje zadanie konwersji tagsetów za pomocą metod
statystycznych. Poza szczegółami mechanizmu działania narzędzia
zostaną zaprezentowane wyniki ewaluacji na parze tagsetów NKJP i KIPI.