AUTOR:     Katarzyna Krasnowska
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Gramatyka TAG dla języka polskiego


STRESZCZENIE:

W pierwszej części referatu zostanie przedstawiony formalizm TAG (Tree
Adjoining Grammar). Wyprowadzenie w takiej gramatyce jest sekwencją
operacji łączenia drzew ze zdefiniowanego zbioru tzw. drzew
elementarnych.

Druga częsć referatu będzie poświęcona zleksykalizowanej gramatyce TAG
dla języka polskiego, uzyskanej w sposób automatyczny z banku drzew
składnikowych. Zostanie opisana użyta metoda ekstrakcji drzew
elementarnych, a następnie zostaną omówione wyniki jej zastosowania na
polskim banku drzew „Składnica”.