AUTOR:     Monika Czerepowicka
AFILIACJA: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
TYTUŁ:     Kilka słów o SEJF-ie, czyli
           Słowniku elektronicznym jednostek frazeologicznych


STRESZCZENIE:

Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowany Słownik elektroniczny
jednostek frazeologicznych. Przez jednostki frazeologiczne rozumie się
takie połączenia wyrazowe, które spełniają jeden z poniższych
warunków: znaczenie wyrażenia nie wynika z sumy znaczeń jego
składników lub przynajmniej jeden ze składników wyrażenia pojawia się
w ściśle określonej dystrybucji. Pierwszy warunek spełniają
m.in. połączenia pomroczność jasna, biały kruk, adwokat diabła; drugi
natomiast: po ciemku, po omacku, hokus pokus.

SEJF jest słownikiem o charakterze gramatycznym, nie objaśniającym. W
obecnej postaci podaje paradygmaty ponad 3000 jednostek
wielowyrazowych, wśród których znajdują się głównie rzeczowniki, ale
także przymiotniki, przysłówki i marginalnie jednostki nieodmienne
(spójniki, wykrzykniki). W niedalekiej przyszłości planuje się
rozszerzenie słownika o wielosegmentowe jednostki werbalne.