AUTOR:     Krzysztof Marasek
AFILIACJA: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
TYTUŁ:     Statystyczne  tłumaczenie mowy polskiej – wstępne eksperymenty 


STRESZCZENIE:

Tłumaczenie mowy (speech translation) to stosunkowo nowy obszar badań,
integrujący rozpoznawanie, tłumaczenie i syntezę mowy. Oprócz typowych
zagadnień związanych z tłumaczeniem tekstu, do rozwiązania są tu
dodatkowe problemy, charakterystyczne dla języka mówionego, takie jak:
słabsze ograniczenia gramatyczne, niejasne granice wyrazów, detekcja
zdań i wprowadzanie interpunkcji, korekty błędów rozpoznawania mowy i
wiele innych. Tłumaczenie mowy też ma swoje zalety w porównaniu z
tłumaczeniem tekstu, w tym mniej złożoną strukturę języka mówionego i
ograniczone słownictwo. W prezentacji zostaną przedstawione wyniki
prac nad systemami tłumaczenia polsko-angielskiego w kontekście
rozmówek turystycznych, prezentacji TED i przemówień w Parlamencie
Europejskim.