AUTOR:     Jakub Waszczuk
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Tager morfoskładniowy Concraft

STRESZCZENIE:

W pierwszej części referatu przedstawiona zostanie metoda tagowania
morfoskładniowego zaimplementowana w ramach narzędzia Concraft.
Metoda ta obejmuje zmodyfikowany pod kątem tagowania formalizm CRF
(Conditional Random Fields), w którym zapewniona jest spójność pomiędzy
rozpatrywaną przez tager przestrzenią rozwiązań a wynikami analizy
morfoskładniowej.  Ponadto, problem ujednoznaczniania podzielony jest
na dwa następujące po sobie etapy przetwarzania – kontekstowego
odgadywania oraz ujednoznaczniania właściwego.

W drugiej części prezentacji przedstawiona zostanie implementacja
narzędzia oraz jego ewaluacja na korpusie NKJP, jak również porównanie
z innymi dostępnymi dla języka polskiego tagerami.